[tdb_header_date inline=”yes” date_color=”#dd33dd” format=”l, d/m/Y g:i:s A ” f_date_font_transform=”uppercase” f_date_font_weight=”700″ f_date_font_size=”Roboto” align_horiz=”content-horiz-right” tdc_css=”eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXRvcCI6IjUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn19″]
XÃ NGHIÊN LOAN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025 !

Hoạt động ĐU - HĐND - UBND

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kinh tế - Chính trị

Xây dựng nông thôn mới

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 21 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Nghiên Loan ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về tuyên truyền cải cách...